Ενας συλλογος αυτοσυστηνεται

Πολιτιστική Ομάδα Πρωτοβουλίας

Initiativgruppe Griechische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Ενας συλλογος αυτοσυστηνεται (Συνεχιζεται)

  • Η Πολιτιστική Ομάδα Πρωτοβουλίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας α. σ. – ΠΟΠ – είναι μια καταξιωμένη ομάδα Ελλήνων και Γερμανών, που ιδρύθηκε το 1983.
  • Σκοπός της είναι, να προωθήσει την αλληλο-κατανόηση μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών και να κάνει περισσότερο γνωστό τον σύγχρονο νεοελληνικό πολιτισμό σε ένα ευρύτερο κοινό. Απευθύνεται από τη μια μεριά στους Έλληνες που ζουν εδώ στη Γερμανία κι από την άλλη στους Γερμανούς, που, εκτός ή ανεξάρτητα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη σύγχρονη Ελλάδα και την πνευματική της ζωή και ει δυνατόν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν.
  • Η ΠΟΠ διοργανώνει μια μεγάλη ποικιλία δικών της εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις, παρουσιάσεις συγ-γραφέων, κινηματογραφικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες (η ΠΟΠ ήταν π.χ. συν-διοργανώτρια της πρώτης συναυλίας του Γ. Νταλάρα στη Γερμανία), κ.τ.λ., αλλά συμμετέχει και σε πολυ-πολιτισμικές συναντήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην διεύρυνση της ιδέας της αλληλοκατανόησης των λαών.
  • Θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν θα τιμήσετε με την παρουσία σας την επόμενη συνάντηση/εκδήλωσή μας ως μέλος πλέον της ομάδας μας – ενεργό ή απλά με μεγάλο ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά θέματα της Ελλάδας.
  • Πολλές από τις μεγάλες μας εκδηλώσεις υποστηρίχ-θηκαν και υποστηρίζονται ηθικά και υλικά από την Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Κολωνίας.
    Η ΠΟΠ στέλνει στα μέλη της ενημερωτικό φυλλάδιο που εκδίδεται μια φορά το μήνα. Εκεί ανακοινώνει διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα που της γνωστοποιούνται, και διεξάγονται από διάφορους φορέις σε διάφορα μέρη της Γερμανίας.

Ετήσια συνδρομή:
το άτομο: 26,- €, ζευγάρια: 38,- €,
μαθητές, φοιτητές, μαθητευόμενοι: 15,- €.